Jako skupina studentů medicíny jsme si vytvořili el. materiály, které nám pomáhaly k lepšímu učení a přípravě na zkoušky. Nejdále jsme dovedli lékařskou mikrobiologii – viz stránka o učebnici.

Prostřednictvím služby Google Disk (viz odkaz níže) Google-Drive-malezdarma sdílíme dokumenty, grafy, diagramy a obrázky vytvořené nebo zpracované skupinou mediků z 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Část sdílených dat je vlastní tvorba, většinou ve formě poznámek a zpracovaných témat (často dle zkouškových otázek na 2.LF), část je převzata z rozličných zdrojů. Naše materiály ocení především studenti 2. LF, jelikož jsme se řídili osnovami naší fakulty a kapitoly často odpovídají jednotlivým zkouškovým otázkám.

Tyto sdílené materiály jsou tvořeny pouze pro studijní účely. Berte ohled na to, že nejsou kontrolovány vyučujícími jednotlivých ústavů a specializovanými lékaři. Za připomínky budeme rádi, neváhejte nás kontaktovat. Komerční využití nebo přivlastňování těchto dokumentů je zakázáno!

Odkaz na materiály na Google Disk: https://drive.google.com/folderview?id=0BzaFtZzWV0j3U3VrMEVHa0JyR2s&usp=sharing

K dispozici:
  • Anatomie – jen kloubní aparát
  • Histologie – jen histologické techniky a metody
  • Fyziologie – poznámky z 2. ročníku
  • Biochemie – poznámky z 2. ročníku
  • Embryologie
  • Lékařská mikrobiologie – viz učebnice, původní materiály již nejsou k dispozici
  • Patologie – komplexní materiály a poznámky
  • Farmakologie – poznámky a schémata ve formě myšlenkových map

Share