Systém a rady pro učení farmakologie

1.1      Jak se připravit?

 • Základem je dobrá znalost fyziologie a patofyziologie. Tyto předměty blízce souvisí s mechanismem účinku a nežádoucími účinky léků. Pro nižší ročníky to je motivace při jejich učení a těm, kteří právě mají farmakologii v osnovách radíme nepřeskakovat úvod kapitol, kde je popsána (pato)fyziologie a samotné nemoci. Nebojte se investovat do toho čas. Především doporučujeme zopakovat si autonomní nervový systém – velká řada léků ovlivňuje sympatikus a parasympatikus.
 • Kupte si libovolnou učebnici farmakologie a přečtěte si jí, nespoléhejte jen na poznámky a vypracované otázky. Repetitorium Farmakologie (Slíva, Votava) je skvělé pro rychlé naučení a získání základních znalostí, avšak někdy je třeba zapátrat hlouběji a sáhnout i po dalších zdrojích. Velmi obsáhlou knihou v oblasti farmakologie je Základní a aplikovaná farmakologie (Lincová, Farghali et al.), studium této učebnice zabere nějaký čas a je třeba více vybírat nejdůležitější informace. Tak jak to obvykle bývá, některé kapitoly v dané knize jsou napsány lépe než ostatní, to mějme na paměti.
 • Velmi se hodí, pokud máte vlastní brevíř. Určitě doporučujeme si jeden pořídit a občas v něm zapátrat. Alespoň v našem ročníku byl k dispozici u zkoušky, může tedy posloužit jako pomocník při přípravě před ústní zkouškou. Další výhodou je to, že se naučíte rychle vyhledávat léky, což je užitečné pro budoucí praktikování medicíny.
 • aj.

1.2     Co potřebujete znát

 • U léků bychom měli znát informace, které si můžeme rozdělit následovně:
  • 1) Skupinu dle klasifikace léků;
  • 2) Mechanismus účinku;
  • 3) Indikace (uznaný důvod pro použití léčivého přípravku);
  • 4) Nežádoucí účinky;
  • 5) Kontraindikace (faktor, který je důvodem k nepoužití léčivého přípravku);
  • 6) Nejdůležitější interakce (klinicky významné) s jinými léky (příp. potravinami).
 • Pro úplné pochopení je nezbytné mít základní znalosti o nemocech a patologických stavech, při kterých se dané léky používají. Jak již bylo řečeno, je vhodné nahlédnout a zopakovat konkrétní problematiky ve fyziologii anebo patofyziologii)
 • aj.

1.3     Rady, tipy a triky

 • Používejte mnemotechnické pomůcky. Pomohou Vám zapamatovat si léky z jednotlivých skupin a jejich vlastnosti. Některé můžete získat od kolegů, vyučujících nebo na internetu, jindy je lepší vymyslet si vlastní. Snažte se, aby mnemotechnické pomůcky byli vtipné, i když nebudou vždy dávat úplně smysl a budete jim rozumět jen Vy.
 • Učte se podle klasifikace léků a názvy skupin místo toho, abyste se drtili samotné jednotlivé názvy léků. Skupiny mají společné vlastnosti, které se lépe pamatují. Specifika konkrétních léku se naučíte, až když máte základní znalosti o skupině, kam patří.
 • Soustřeďte se na přípony léků, které jsou pro dané skupiny typické. Příklady v tabulce.
Skupina Typická přípona
ß-blokátory -lol (např. metoprolol)
ACE-inhibitory -pril (např. ramipril)
Antagonisté angiotenzinu II -sartan (např. losartan)
Antihyperlipidemika -statin (např. atorvastatin)

 

 • Učte se mechanismus účinku – dá se z něj odvodit mnoho informací (indikace, NÚ…). Samotný text se pamatuje špatně, naproti tomu obrázky se Vám snadněji vryjí do paměti. Založte si nový sešit na kreslení mechanismů, každá stránka na jeden typ účinku (nakreslete si membránu, receptory nebo cokoliv jiného a místo, kde lék působí, případně jaký je jeho efekt). Nechte se inspirovat učebnicí nebo použijte internet, který je zdrojem velkého množství různých ilustrací – můžete si je překreslit podle sebe. Ano, nějaký čas to zabere.
 • Nenechte se zahltit. Což se stane při studiu farmakologie velmi snadno. Neučte se hned celý výčet léků z dané skupiny, nejdříve se naučte 1-2 klasické zástupce léků, zbytek bude podobný. Výčet nežádoucích účinků může být odrazující, zapamatujte si třeba dva běžné NÚ a jeden specifický pro daný lék nebo skupinu.
 • Udělejte si kartičky. Na jednu stranu napište název léku a zvýrazněte si jeho typickou příponu, na druhou stranu si napište podrobnější informace (mechanismus, indikace, NÚ, kontraindikace).
 • Učte se ve skupině, zkoušejte se navzájem, diskutujte o tom. Čím více se chcete něco naučit, tím více to musíte začlenit do života.
 • Přednášky mohou být užitečné. První přednášky na téma obecná farmakologie odradí řadu studentů, ale další přednášky Vám mohou pomoci pochytit, jaké léky se má cenu učit a co je aktuální. Navíc každý lék, který slyšíte od někoho vyslovený nahlas, se o mnoho lépe pamatuje! Také se můžete zasmát, někteří přednášející mají schované dobré historky.
 • Na klinických stáží se soustřeďte na názvy léků, o kterých mluví lékaři. Snažte se být aktivní a bedlivě poslouchejte, o kterých lécích na odděleních v nemocnici uslyšíte, nemávněte nad nimi jen rukou. Ve 4. ročníku především během interny, chirurgie, pediatrie, ORL a očního lékařství.
Share