Jsme skupina lékařů, která absolvovala obor všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě UK. Při našem studiu na medicíně jsme rozvinuli dobrou spolupráci a následně systematickou přípravu ke zkouškám. Tato spolupráce zahrnovala především tvorbu elektronických materiálů, které představovaly syntézu znalostí z přednášek, seminářů, praktik, učebnic, internetových zdrojů a odborných publikací, se kterými se během studia jednotlivých předmětů medici setkávají. I po našem dostudování fakulty žijí naše materiály svým životem, jsou sdíleny prostřednictvím internetu a dosáhly velké oblíbenosti mezi našimi kolegy mediky.

Během několika let na medicíně se naše skupina rozšířila, zformovala a ujednotila. Od října 2013 vystupujeme jednotně pod názvem Medici Boni (lat. dobří lékaři). V návaznosti na naši tvorbu a její úspěch jsme se na počátku čtvrtého ročníku rozhodli kontaktovat Ústav lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty (ÚLM) za účelem společného vytvoření studijních materiálů v oboru lékařské mikrobiologie. Náš návrh a iniciativa se setkaly s velmi kladnou odezvou, a tak započala spolupráce ÚLM a skupiny Medici Boni. Během krátké doby jsme zvýšili své ambice a rozhodli se k vytvoření komplexnější publikace v podobě nové učebnice – Repetitorium lékařské mikrobiologie.

Skupina lékařů absolventů 2. LF UK zvaná Medici Boni:

Ivana Hanzalová (roz. Lukášová)
Jakub Hurych
L’udmila Křížová
Roman Štícha
Kateřina Tichá.

Medici Boni
Kateřina, Roman, L’udmila, Ivana, Jakub

 

Share