Naposledy upraveno: 30.8.2020

Nová učebnice bude pokřtěna 1.10.2020 na studentské vědecké konferenci 2. LF UK.

Kniha je dokončena, míří do tiskárny. Objednávky je možné posílat na obchod@triton-books.cz (www.tridistri.cz).

Představení učebnice

Kdo jsme a jak to začalo?

Odkaz na stránku „O nás“.

Cíle a obsah

  • Naším cílem je vytvořit moderní učebnici, která přehlednou formou umožní medikům průnik do oboru lékařské mikrobiologie a poslouží jako solidní základ do dalších ročníků a do praxe.
  • Kniha obsahuje ucelený přehled v rozsahu sylabu lékařských fakult a požadovaném ke složení zkoušky z lékařské mikrobiologie. Uvedeny jsou nejdůležitější patogeny člověka, jejich vlastnosti z pohledu mikrobiologie, mechanismy patogenního působení, stručný popis onemocnění způsobených mikroorganismy. Dále jsou zmíněny metody mikrobiologické laboratorní diagnostiky využívané v praxi, a to včetně moderních přístupů. Samozřejmě nechyběji ani způsoby a možnosti antimikrobiální terapie, včetně racionální přístupu k antibiotické léčbě.
  • Silnou stránkou této publikace je to, že jedna kniha pohlíží na mikrobiologii z několika směrů. Student může vyhledávat informace nejen podle jednotlivých druhů mikroorganismů, ale také se může soustředit na problematiku dle klinického rozdělení, nebo zjišťovat diagnostické, popř. terapeutické hledisko v samostatných částech knihy.
 • Oproti jiným učebnicím je více dbáno na klinickou mikrobiologii, která vysvětluje a zpřístupňuje problematiku infekcí dle orgánových systémů a dalších hledisek.

Náhledy z nové učebnice:

Dvojlist G- STAU_01

Helicobacter kap. STAU_02

Kniha je rozdělena do 5 oddílů:

 1. Obecná mikrobiologie
 2. Speciální mikrobiologie – bakterie, viry, mikromycety, paraziti
 3. Vyšetřovací metody a diagnostika v mikrobiologii
 4. Antimikrobiální látky
 5. Klinická mikrobiologie

Seznam autorů

MUDr. Jakub Hurych (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Roman Štícha (I. Ortopedická klinika, 1. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Ivana Hanzalová (Service de chirurgie viscerale, CHUV, Lausanne, Švýcarsko)
MUDr. Ľudmila Křížová (Onkologická klinika, 1. LF UK a VFN)
MUDr. Kateřina Tichá (Interne des Hôpitaux de Paris, Paříž, Francie)

SPOLUAUTOŘI
Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
Prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Eliška Bébrová (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Jana Matějková (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Petr Hubáček, Ph.D. (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
Doc. MVDr. Otto Melter, Ph.D. (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
MUDr. Vanda Chrenková (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole)
Prof. RNDr. Alexandr Němec, Ph.D. et Ph.D. (Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN v Motole; Laboratoř bakteriální genetiky, Státní zdravotní ústav)
Prim. doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc. (Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice, Praha)
MUDr. Vilma Benešová (Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie, FN v Motole)

RECENZENTI
Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. (Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK a VFN)
MUDr. Tamara Bergerová (Ústav mikrobiologie, FN Plzeň)

Sazba, design a grafika:

MUDr. Roman Štícha

Bc. Petr Jarušek

Nakladatelství

Nakladatelství Triton

MUDr. Stanislav Juhaňák

http://www.tridistri.cz/

Logo Triton

Lékařská mikrobiologie – repetitorium

Jakub Hurych, Roman Štícha et al.
ve spolupráci s Ústavem lékařské mikrobiologie 2. LF UK
Vyloučení odpovědnosti vydavatele
Autoři i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uváděné odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla k vydání. I když tyto informace byly pečlivě kontrolovány, nelze s naprostou jistotou zaručit jejich úplnou bezchybnost. Z těchto důvodů se vylučují jakékoli nároky na úhradu přímých i nepřímých škod.

Share