Naposledy upraveno: 17.11.2018

AKTUÁLNĚ: termín vydání oddálen na rok 2019.

Kapitoly ATB a Vyšetřovací metody jsou finálně hotové, pracujeme nyní na Speciální mikrobiologii, z které jsou dokončeny Mikromycety a Bakterie jiné než G+ a G-.

Texty učebnice jsou hotové, ÚLM 2. LF dokončil kontroly a opravy kapitol. Probíhají poslední úpravy a brzy nás čeká recenze na jiných lékařských fakultách. Věříme, že po finální opravě bude brzy následovat vydání nakladatelstvím Triton, a to pravděpodobně v první polovině roku 2019. Přesnější termín však nelze dobře odhadnout.

Dokončeny texty učebnice.

Studenti oboru Zubního lékařství z 1. LF se účastnili prvního kola studentských recenzí. Druhé kolo studentských recenzí dokončeno na 2. LF.

Do týmu se připojil nový grafik Petr Jarušek. Petr dělá i na sazbě kapitol k tisku.

Repetitorium-Nápis

Představení učebnice

Kdo jsme a jak to začalo?

Odkaz na stránku „O nás“.

Cíle a obsah

  • Naším cílem je vytvořit moderní učebnici, která přehlednou formou umožní medikům průnik do oboru lékařské mikrobiologie a poslouží jako solidní základ do dalších ročníků a do praxe.
  • Kniha obsahuje ucelený přehled v rozsahu sylabu lékařských fakult a požadovaném ke složení zkoušky z lékařské mikrobiologie. Uvedeny jsou nejdůležitější patogeny člověka, jejich vlastnosti z pohledu mikrobiologie, mechanismy patogenního působení, stručný popis onemocnění způsobených mikroorganismy. Dále jsou zmíněny metody mikrobiologické laboratorní diagnostiky využívané v praxi, a to včetně moderních přístupů. Samozřejmě nechyběji ani způsoby a možnosti antimikrobiální terapie, včetně racionální přístupu k antibiotické léčbě.
  • Silnou stránkou této publikace je to, že jedna kniha pohlíží na mikrobiologii z několika směrů. Student může vyhledávat informace nejen podle jednotlivých druhů mikroorganismů, ale také se může soustředit na problematiku dle klinického rozdělení, nebo zjišťovat diagnostické, popř. terapeutické hledisko v samostatných částech knihy.
  • Oproti jiným učebnicím je více dbáno na klinickou mikrobiologii, která vysvětluje a zpřístupňuje problematiku infekcí dle orgánových systémů a dalších hledisek.

Náhledy z nové učebnice:

Dvojlist G- STAU_01

Helicobacter kap. STAU_02

Kniha je rozdělena do 5 oddílů:

  1. Obecná mikrobiologie
  2. Speciální mikrobiologie – bakterie, viry, mikromycety, paraziti
  3. Vyšetřovací metody a diagnostika v mikrobiologii
  4. Antimikrobiální látky
  5. Klinická mikrobiologie

Autorský kolektiv

Hlavní autoři – Medici Boni, původní studenti z 2. LF UK:

MUDr. Ivana Hanzalová

MUDr. Jakub Hurych

MUDr. Ludmila Křížová

MUDr. Roman Štícha

MUDr. Kateřina Tichá

Spoluautoři – ÚLM 2. LF UK a FNM:

MUDr. Eliška Bébrová

prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

MUDr. Jana Matějková

Odborná revize – ÚLM 2. LF UK a FNM:

MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.

MUDr. Vanda Chrenková

doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.

MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc. (Oddělení klinické mikrobiologie Thomayerovy nemocnice)

Sazba a design:

MUDr. Roman Štícha

Petr Jarušek

Daniel Slovák – část bakteriologie

Grafici:

Petr Jarušek

MUDr. Roman Štícha

Nakladatelství

Nakladatelství Triton

MUDr. Stanislav Juhaňák

http://www.tridistri.cz/

Logo Triton

Share